Daňová optimalizace

Daňová optimalizace znamená legální snížení daňové povinnosti. WAM vám zprostředkuje daňové poradenství a vypracování komplexního návrhu legální struktury podnikání, která vám ušetří nemalé výdaje a pomůže zvýšit ziskovost.

Daňová optimalizace neznamená daňový únik ani úmyslné krácení daní. Našimi partnery jsou renomovaní daňoví poradci s dlouholetou praxí a oprávněními vykonávat tuto činnost. Pro zájemce umíme zabezpečit komplexní vypracování návrhu založení podnikatelské struktury nebo přebudování již existující struktury.

Prvním krokem je setkání se zástupcem naší společnosti a podepsání NDA (Non-disclosure agreement) – smlouvy o mlčenlivosti. Po podpisu smlouvy je třeba vyplnit základní dotazník ohledně stávajícího nebo připravovaného podnikání. Pro vypracování komplexního návrhu je třeba dostat odpovědi na detailní otázky ohledně podnikání, peněžních toků, osob a jejich daňových rezidencích, obratu, zisku, nákladů atd. V dalším kroku vypracujeme cenovou nabídku poradenství a po její akceptaci pošleme informace našim partnerům, kteří vypracují detailní legální strukturu podnikání s ohledem na daňové a právní aspekty.

 

Další informace při osobním setkání
se zástupcem naší společnosti.
Kontaktujte nás