Jiné služby

WAM nabízí i další služby, které jsou žádané užší skupinou lidí. Kromě služeb týkajících se mezinárodního podnikání a daňového plánování, jež tvoří jádro našich aktivit, jsme partnery několika společností, které se věnují zhodnocování aktiv a volných finančních prostředků.

Specializované služby při zakládání a rozvoji mezinárodního podnikání jsou zaměřeny na některé vzácnější požadavky našich klientů, jako je např. založení vlastní offshore banky nebo jiné finanční instituce, např. forex broker, zakládání trustů a nadací, získání druhého pasu a ekonomického občanství nebo stálé rezidenční adresy (stálého pobytu v jiné zemi). Nabízíme i služby související s prodejem licencí a patentů v souladu s mezinárodním daňovým plánováním a smlouvami o zamezení dvojího zdanění.

Zhodnocování finančních prostředků, které byly získány správně navrženým a aplikovaným mezinárodním daňovým plánováním a podnikáním, jsou další příležitostí pro naše klienty, jak si nejen ochránit svá aktiva, ale také je zhodnotit. Záleží na každém klientovi, zda vyhledává rizikové investice s vyšším možným zhodnocením, nebo málo rizikové investice s menším zhodnocením. Finanční trhy jsou nevyzpytatelné a z krátkodobého hlediska mohou reagovat jinak, než by měly podle fundamentálních předpokladů. Téměř vždy však časem dojde ke střetu mezi předpokládanou fundamentální hodnotou a tržní hodnotou instrumentu. Portfolio našich partnerů nabízí široké možnosti zhodnocování majetku spojené s daňovými výhodami offshore jurisdikcí. Samozřejmě při vysokém stupni anonymity, bezpečnosti a mimo dosah domácích úřadů a neočekávaných soudních sporů. Pro laiky nabízíme i základní školení na samostatné ovládání brokerského účtu a základy technické analýzy.

DALŠÍ OFFSHORE SLUŽBY

ZALOŽENÍ OFFSHORE BANKY

Získání bankovní licence a řízení vlastní banky je snem mnoha lidí, je však třeba mít dostatečný kapitál, profesionální znalosti a zkušenosti z bankovnictví, detailní byznys plán a znát všechna úskalí a regulační požadavky, které je nezbytné splnit. Získání bankovní licence v onshore zemi může být velmi problematické, o něco jednodušší je to v některých offshore zemích.

Získání bankovní licence opravňuje držitele vykonávat všechny klasické bankovní činnosti, jako např. přijímat vklady a půjčovat klientům, vydávat platební karty, poskytovat investiční služby pro klienty, nebo specializovat se na privátní bankovnictví se zaměřením na bohatou klientelu.

Existuje několik druhů bankovních licencí, nejčastěji se rozdělují na:

  • A class – licence umožňuje provádění neomezených offshore bankovních služeb
  • B class – licence umožňuje provádění bankovních služeb pouze mezi předem určenými subjekty a zakazuje přijímání vkladů od veřejnosti a jiných společností, než jsou předem určeny

V některých jurisdikcích existuje podrobnější rozdělení bankovních licencí, např. Category A, Category B a Category C. Při podrobnějším dělení licencí existuje rozdělení poskytování bankovních služeb na úplné bankovní služby všude na světě (i v domovské zemi, i v zahraničí) a udělení licence jen pro mezinárodní klientelu, se zákazem nabízet bankovní služby v domovské zemi. Doba potřebná na založení banky a získání licence až po získání členství ve SWIFT je několik měsíců a vyžaduje důslednou přípravu.


ZALOŽENÍ REGULOVANÉ SPOLEČNOSTI

Získání licence na provozování licencovaných a regulovaných činností, jako jsou např. sázkové kanceláře, online kasina nebo brokerské společnosti, může být složitý a zdlouhavý proces. V některých zemích je téměř nemožné podobnou licenci získat. WAM umí pomoci najít vhodná řešení v některé z offshore jurisdikcí, kde jsou podmínky přijatelnější a zajistit teritoriální řízení pomocí nominee služeb.


ZALOŽENÍ TRUSTU NEBO NADACE

Vlastnit trust nebo nadaci je velmi populární pro jurisdikce s obyčejovým právem (common law). Přesun majetku nacházejícího se v jurisdikci, která trust nezná nebo jej neuznává, je však často velmi problematické, a proto je vhodné při formování trustu nebo nadace postupovat v souladu s platnou legislativou a reálnou praxí. Přesun části aktiv do trustu nebo nadace je vhodné u některých druhů společností a při vlastnictví majetku, který se nachází v jurisdikcí s obyčejovým právem.

Při formování trustu settlor (zakladatel trustu) převede na trust nějaká aktiva, a dále spravuje majetek pomocí trustee (můžeme ho označit jako správce trustu) na základě vůle zakladatele trustu (letter of wishes). Příjemcem výnosů trustu může být libovolná osoba, firma nebo organizace, kterou určí settlor.

Trust může být výrazně nápomocný při předcházení nežádoucím prodlením dědického řízení, např. settlor může určit jako příjemce benefitů ze spravování trustu nemanželské potomky nebo jiné osoby.

Podobně je to u nadace, která se začala využívat v zemích s občanským právem (civil law). Začátky užívání nadací sahají přibližně 100 let zpět do Lichtenštejnska. Nadace je jedinečná právní entita, která nemá akcionáře ani jiné členy, je založena na základě přání zakladatele, kterým může být osoba nebo společnost. Na základě přání zakladatele je majetek a výnos z něj používaný na charitativní, komerční nebo rodinné účely. Důležité uplatnění nachází v těch jurisdikcích, kde nejsou trusty běžně uznávány.


ZÍSKÁNÍ DRUHÉHO PASU NEBO STÁLÉHO REZIDENČNÍHO POBYTU

Mnoho lidí je nespokojeno s vývojem ekonomické situace v domovské zemi a neustálými restrikcemi práv a svobod. Eroze občanských práv ve prospěch růstu vlivu státu a jeho nenasytných orgánů je novým trendem, jehož změna směřování je v nedohlednu. Pokud uvažujete o získání druhého pasu (občanství), existuje několik možností, kdy se dá pas v podstatě vyměnit za investici v zemi, která druhý pas nabízí. Programy států nabízející druhý pas se neustále mění a jsou obvykle omezeny počtem vydaných pasů nebo obdobím. Obvyklý limitovaný počet ekonomického občanství je omezen na přibližně 5000 vydaných pasů a období nabídky může být několik měsíců až let. Průběh bývá finančně náročný a před získáním pasu je nutné absolvovat nezbytné procesní úkony.

Další možností, která není finančně náročná, je možnost získat rezidenční pobyt v jiné zemi. Za země s vhodným rezidenčním pobytem se považují ty, které mají nízké až nulové daně z příjmu. Vyhledávané jsou často sportovci a jinými fyzickými osobami s vysokým příjmem, kteří jsou zatíženi vysokou sazbou daně v domovské zemi a povinnými platbami pojistného. Vyhledávané země s možností získání rezidenčního pobytu jsou Spojené arabské emiráty (Dubaj) a některé menší evropské státy.


PATENTY A LICENCE


INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

INVESTICE DO ZLATA, STŘÍBRA A DIAMANTŮ

Investice do fyzického zlata a stříbra patří mezi základní defenzivní taktiky při ochraně svého majetku. Je to spíše pojistka než investování, neboť skutečná hodnota drahých kovů se projeví až při prudkém ekonomickém poklesu, případně kolapsu. Investovat do drahých kovů se dá buď pomocí „papírových“ instrumentů kótovaných na burze, „papírového“ zlata, které pro klienta někdo uskladňuje a na základě smlouvy mu ho později na požádání vydá, nebo prostřednictvím fyzického nákupu reálných mincí nebo cihel z drahých kovů. Všechny tři způsoby mají svá pro a proti. Ideálním způsobem investování do „papírového“ zlata a stříbra je pomocí ETF na burze, např.. držení napákovaného ETF nebo podílu v některém ETF odvozeného od fyzického kovu. Uskladnění reálných kovů na základě smlouvy doporučujeme jako součást offshore ochranné strategie, klient může vlastnit fyzické zlato nebo stříbro prostřednictvím společností, které se věnují skladování těchto kovů, doporučujeme hlavně ty mimo bankovní sektor. Fyzické drahé kovy v osobním držení jsou likvidními prostředky mimo bankovní sektor, které se dají snadno přenést do zahraničí a vyměnit je za některou potřebnou měnu.

Diamanty patří mezi nejlehčí způsoby jak přesunout prostředky velké hodnoty přes hranice, a to díky své nepatrné velikosti, jsou však méně likvidní a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread) bývá u nich větší.


INVESTICE DO STRATEGICKÝCH KOVŮ

Investice do drahých kovů je cesta, jak si uchránit své prostředky před nepředvídatelnými událostmi, investice do strategických kovů poskytuje i jistý spekulační charakter.

Vzácné strategické kovy, jako např. indium, gallium, hafnium, bismut, tantal, telur, kobalt, molybden, chrom, zirkon nebo wolfram, nacházejí čím dál větší uplatnění ve výrobě produktů, které stále více a více využíváme. Skrývají v sobě mocný potenciál, neboť jejich těžba je velmi geograficky a množstevně omezena. Jen malý nárůst poptávky po nich může způsobit rychlý růst cen a zajímavé zhodnocení.

Výhodou je i to, že jejich cena se neurčuje na základě nabídky a poptávky nějakého papírového podkladového aktiva na burze, ale přímo na základě poptávky mezi konečnými spotřebiteli a těžebními společnostmi a jejich distribučními firmami. Kovy jsou uskladněny v bezcelní zóně ve Švýcarsku v bezpečném podzemním bunkru a je možné si je osobně prohlédnout a zkontrolovat. Investice do strategických kovů má specifický status, neboť se nejedná o finanční aktivum (na rozdíl od zlata) a je možné ji využít v offshore struktuře.


SPRAVOVANÉ OBCHODNÍ ÚČTY A FONDY

Spolupracujeme s několika profesionálními správci financí, kteří dosahují zajímavého zhodnocení svěřených prostředků, obvykle se výška zhodnocení pohybuje od 1 do 3 % měsíčně. Jedná se o rizikové zhodnocování investic při krátkodobém a střednědobém obchodování určitých instrumentů, např. měnových párů (forex), akcií nebo komodit. Existuje řada způsobů, jak si nechat prostředky zhodnocovat. Může to být koupí podílu nějakého fondu, korporátního dluhopisu nebo otevření si spravovaného účtu u některého brokera, když za přesně dohodnutých podmínek je zároveň spravován i klientův účet. Existuje zde samozřejmě riziko ztráty a neúspěchu, proto je při výběru vhodného partnera, kterému se svěří prostředky, nutné zvážit, zda se jedná o dlouhodobě úspěšný fond nebo společnost. Společnost, která má prokazatelné mnohaleté výsledky a propracovanou strategii správy prostředků, je určitě méně riziková než nepřehledná firma slibující velké výnosy bez historie. Spolupracujeme jen s úzkým okruhem důkladně vybraných společností, kde známe zázemí a výsledky.


 

Další informace při osobním setkání

se zástupcem naší společnosti.

Kontaktujte nás