Naše služby

WAM poskytuje diskrétní služby na míru široké škále klientů se zaměřením na mezinárodní daňové plánování, ochranu a zhodnocování majetku. Oba hlavní směry zaměření spolu souvisejí, překrývají se a při správné realizaci a implementaci mohou výrazně zvýšit příjem a zhodnotit majetek.

Core business společnosti WAM je zakládání zahraničních společností a otevírání offshore bankovních účtů. S tím souvisejí další aktivity, jako je zakládání specializovaných licencovaných a regulovaných společností v zahraničí a možnosti, jak aktivně využívat tyto právní entity k obchodování, investování a správu majetku. Mezi naše klienty patří široká škála podnikatelů a HNWI (high net worth individuals), která aktivně využívá mezinárodní právní a podnikatelské prostředí pro maximalizaci zisku při minimalizaci administrativní zátěže podnikání.

Naše na míru poskytované služby využívají podnikatelé z různých sektorů, jako např. importéři a exportéři zboží do/ze zahraničí, obchodníci s burzovními instrumenty (akcie, komodity, ETF, forex, opce), správci majetku, poskytovatelé IT služeb, internetoví podnikatelé, podnikatelé v oblasti přímého prodeje, marketingu, reklamní agentury, angel investoři či investoři hledající zajímavé investiční příležitosti.

PAUŠÁLNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY

WAM nabízí klientům možnost využití tzv. paušálních služeb na pololetní a roční bázi. Paušální poskytované služby jsou vyhledávány hlavně zkušenými podnikateli využívajícími složité struktury propojení firem v různých jurisdikcích a na to navazující bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění a o výměně informací, ale i začínající podnikatelé, kteří se ještě dostatečně neorientují v mezinárodním podnikání.

Na základě dohody mezi WAM a našimi klienty nabízíme pravidelné konzultační a poradenské služby související s reálným fungováním podnikatelských struktur, např. poradenství při operativní činnosti firem, akvizicích, nezávislém zhodnocení podnikatelských příležitostí, přítomnost při jednání s partnery doma a v zahraničí, asistenci při mezinárodních obchodních transakcích a investičních rozhodnutích. Jelikož příslušné poradenství vyžaduje detailní poznání operací společnosti, součástí dohody je i smlouva o mlčenlivosti – NDA (non­disclosure agreement). Poskytujeme i ekonomické poradenství při správě portfolia akcií, ať už dividendového, nebo růstového. Orientujeme se na sektor těžby komodit, zpracování a distribuce surovin a energií (drahé kovy, ropa, plyn, uran, strategické kovy, REE), produkci potravin a jiných nezbytných věcí na dennodenní fungování společnosti.

Ocenění paušálních služeb je založeno na odborné a časové náročnosti služeb.

Další informace při osobním setkání
se zástupcem naší společnosti.
Kontaktujte nás