O nás

WAM (World Assets Management) je přední CSP (Corporate Services Provider), specializující se na zakládání zahraničních společností, mezinárodní daňové plánování a správu majetku. Naší součástí jsou zkušení právníci, ekonomové, odborníci na drahé a strategické kovy, daňoví poradci, privátní bankéři a další kvalifikovaní odborníci v oblasti korporátního práva, finančního plánování, ochrany a správy majetku, investování a daňové optimalizace.

Našim klientům pomáháme chránit a zvelebovat majetek, rozvíjet a internacionalizovat podnikání, s využitím dostupných a legálních prostředků. Maximální důraz klademe na diskrétnost, kvalitu služeb a cenovou dostupnost.

Jedním z hlavních cílů společnosti je asistovat při ochraně majetku, soukromí a příjmů před možným systémovým rizikem. Situace v zemích EU, USA, Japonska a jiných, kde růst zadluženosti a velikosti státního aparátu překročil kritický bod možného návratu do normálu, je znepokojivá a alarmující. Politické elity se chovají a rozhazují prostředky způsobem, jako by neexistoval žádný zítřek. Je jen otázkou času, kdy dojde k dalšímu růstu daní, a to hlavně majetkových. Je třeba se na to v předstihu připravit a nespoléhat se na zázrak. Internacionalizace aktiv, podnikání a osobního života je podle nás jeden ze způsobů, který při správné implementaci dokáže ochránit významnou část majetku před možným rizikem.
Raději o rok dříve než o den později!

JAK POSTUPOVAT, ABY BYL OCHRÁNĚN MAJETEK A PŘÍJMY V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE A ABY STRUKTURA OCHRANY VYDRŽELA DLOUHODOBĚ?

  • Osobní setkání se zástupcem naší společnosti a úvodní analýza struktury podnikání, majetku a cílů.
  • Založení společnosti nebo vytvoření komplexní struktury společností. Důraz klademe na funkčnost, snížení nákladů a daňového zatížení podnikání, často spojené s vytvořením závoje anonymity a snížení expozice klienta před finančními „predátory“.
  • Při existenci firemní struktury, která neodpovídá možnostem, jež mezinárodní finanční plánování poskytuje, doplnění struktury o vhodné subjekty a přizpůsobení podnikání novým možnostem.
  • Diverzifikovat, ochránit finanční aktiva a minimalizovat riziko ztráty nebo znehodnocení finančních prostředků. Často dochází k situaci, že osoba vlastní majetek pouze v jednom státě, má příjmy pouze z jednoho státu či spřízněných států (jako je např. Evropská Unie) a má své prostředky uloženy pouze v jednom aktivu (např. termínovaný účet), v jedné nebo více finančních institucích působících v jednom státě nebo spřízněných seskupeních států. Tento způsob správy majetku je velmi rizikový a stačí např. rozpad společné měny – Eura a výsledkem může být ztráta téměř celého majetku.
  • Investování a spravování finančních aktiv podle aktuálních možností s cílem nejen aktiva ochránit, ale také zhodnotit a dosáhnout přiměřeného výnosu při přiměřeném riziku. Vše v souladu s důsledným mezinárodním finančním a daňovým plánováním, které eliminuje nepřiměřenou daňovou zátěž legálním způsobem.
  • Geopolitická diverzifikace je v podstatě shrnutí předešlých kroků, jejím smyslem je nastavit a skloubit majetek, podnikání a jejich ochranu pomocí různých jurisdikcí a dostupných nástrojů na vytvoření dlouhodobé fungující struktury. Osoba, která vlastní firmy v různých státech, má účty v různých světových bankách, drahé kovy na různých místech světa, je mnohem více ochráněna než běžná osoba, která má „všechny vajíčka v jednom košíku“.
  • Neustálé sledování novinek, trendů, zákonů, omezení. Reagovat na nové skutečnosti, přesouvat v případě nutnosti svá aktiva do jiných jurisdikcí, stěhování sídel firem do jiných států, přesuny mezi jednotlivými skupinami aktiv.