Zakládání investičních fondů

HEDGEOVÉ FONDY

Investiční fondy se rozdělují na několik kategorií, naše společnost se specializuje na zakládání otevřených investičních fondů, často nazývaných jako hedgeové fondy. Většina světových hedgeových fondů sídlí na Kajmanských ostrovech (až 85 % všech fondů). Ostatní fondy jsou umístěny v zemích jako Britské Panenské ostrovy, Bermudy, Jersey, Lucemburk nebo Malta. Důvodem pro založení hedgeového fondu je nízká regulace při investování, fond může investovat do všech tříd aktiv, long/short s vysokou pákou, držet podíly ve společnostech podle různých sektorů, maturity, dividendových výnosů nebo území. Investory na hedgeových fondech přitahuje možnost vysokých zisků, která je však spojena s vysokým rizikem ztráty. Každý hedgeový fond je jiný a závisí na strategii fondu, kterou zvolí správce. Samotný fond nemá právní subjektivitu, je vždy založen společností, která jej spravuje.
Založení vlastního fondu je finančně náročné a vyžaduje vysoký vstupní kapitál. Každý fond může být samostatný nebo tvořit strukturu fondů (cells), které mohou být na sobě nezávislé. Fond nemá žádný jiný majetek než aktiva z investovaného portfolia a hotovost. Fond nemá zaměstnance, manažer fondu bývá zaměstnanec společnosti, která fond založila. Fond tvoří zisk tak, že si správcovská společnost ročně účtuje poplatek za investování do fondu (může být od 1 do 4 %) a podíl na zisku (může být od 20 do 30 %). Každý fond musí mít administrátora fondu, který je odpovědný za výpočet hodnoty fondu a další administrativní funkce.
Pro začínající manažery máme řešení, které umožňuje snížit náklady na založení vlastního fondu prostřednictvím založení sub-fondu již ve stávající struktuře fondů, kde se právně oddělí majetek a závazky sub-fondu od ostatních částí fondu a jiných sub-fondů a využívá se již vytvořená infrastruktura služeb, řízení a správy fondu. Řešení je velmi populární mezi novými a začínajícími manažery, kteří ještě nemají dostatečné kapitálové zázemí a klientelu.


PRIVATE EQUITY FONDY

Kromě hedgeových fondů nabízíme i založení private equity fondu, který se řadí mezi zavřené investiční fondy. Private equity fondy investují prostředky do aktiv, které nejsou veřejně obchodovatelné, např. startupy, společnosti s ekonomickými problémy atd. Oproti hedge fondům se private equity fond odlišuje např. délkou vázanosti investice, likviditou, strukturou poplatků a restrikcemi při investování.

 

Další informace při osobním setkání
se zástupcem naší společnosti.
Kontaktujte nás