Zakládání zahraničních společností

Zakládání offshore a onshore společností

Pojmem offshore společnosti se často označují firmy sídlící v daňových rájích. Jejich hlavním znakem je nulové nebo minimální daňové zatížení.

Dalšími důležitými atributy rostoucí oblíbenosti offshore společností je stabilita právního systému, minimum papírování a byrokracie potřebné ke správě společnosti, možnost dosáhnout anonymity vlastnictví a maximální ochrany svého majetku. Podnikání prostřednictvím offshore společnosti má řadu výhod, řídit společnost je možné z libovolného místa na světě, většina offshore jurisdikcí nepožaduje vedení účetnictví a místo daní se platí pouze roční poplatek za obnovení licence. Pojem offshore znamená i to, že společnost může podnikat všude na světě, kromě domovské země. Proto je zpravidla zcela osvobozena od daně z příjmu právnických osob, neboť celý svůj příjem dosahuje mimo zemi, kde má sídlo.

Vlastnit společnost v zahraničí a podnikat v zahraničí je legální a patří to mezi základní lidská práva a svobody, garantované ústavou a listinou základních práv a svobod.

Vlastnit zahraniční společnost, bankovní účet, komodity, akcie, nemovitost nebo jachtu je tedy každého právo garantované ústavou. Navzdory negativním emocím a snahám vyvolat závist/nenávist ze strany některých politiků a médií. Není žádný rozdíl mezi vlastnictvím domácí firmy, jako například s. r. o. a zahraniční offshore společností. Je však třeba zdůraznit, že při zakládání a správě svých aktivit je nutno postupovat v souladu se zákony a nezneužívat zahraniční společnosti k nezákonným účelům.

Správné mezinárodní daňové plánování a optimalizace daňového zatížení nejsou daňovým podvodem ani nezákonným krácením daní, ale využíváním legálních možností. Zvolení správné struktury, jurisdikce a způsobu správy aktivit je základ úspěšného fungování. Geopolitické změny, dluhová a bankovní krize, odkrývají mnohé nástrahy, kterým může podnikatel a vlastník offshore struktury čelit, proto je třeba od začátku nastavit optimální strukturu při zohlednění potřeb a aktivit každého klienta individuálně. Subjekty usazené a podnikající v České a Slovenské republice jsou vystaveny častým, nesmyslným změnám a nejistotě ze strany státních orgánů, které odvádějí pozornost od podnikání. Neustálé sledování změn, novelizací a regulací zabírá čím dál více času a prostředků, a může se vážně projevit na výsledcích hospodaření společnosti. Najímání si externích služeb právních a daňových poradců stojí nemalé finanční prostředky. Přemístění podnikání, rozšíření podnikání o zahraniční společnost v stabilnějším a jednodušším právním a podnikatelském prostředí, je proto jedním z řešení, co může podnikatel udělat. Offshore společnost nemusí být založena pouze za účelem podnikání, může fungovat i jako holding společnost na držení podílů v dalších společnostech. Offshore společnost zařazena do vhodné struktury s onshore společností může sloužit na běžné podnikání v prostředí domovské země. Avšak bez nadměrné byrokratické zátěže patří k významným konkurenčním prvkům. Prostřednictvím offshore společnosti je možné držet finanční prostředky v různých měnách bez dohledu ze strany domácích orgánů a je možné nekomplikovaně obchodovat cenné papíry, měnové páry nebo deriváty na burze a shromažďovat dividendy z výnosů vlastněných cenných papírů.

Význam offshore společností bude dále růst, i když pravděpodobně budou v budoucnu stále více propojeny ve strukturách s onshore společnostmi.


ONSHORE SPOLEČNOSTI

Mezi onshore společnosti se zařazují společnosti sídlící ve státech, které nabízejí nižší daňové nebo administrativní zatížení a zároveň nabízejí možnost podnikat i ve státě, kde sídlí. Za nejznámější onshore jurisdikce jsou považovány Velká Británie, Nizozemsko, Hongkong, Kypr, Malta nebo Singapur. Onhore společnosti jsou povinny vést účetnictví, podávat daňové přiznání a platit daně v závislosti na zisku společnosti. Výhodou je možnost využívat smlouvy o zamezení dvojího zdanění, reputace jurisdikce, snadný postup při získávání obchodních partnerů, vyhnutí se některým srážkovým daním a v případě zvolení vhodné struktury dosažení velmi nízkého celkového zdanění na většinu příjmů, obvykle blížící se nule.


DALŠÍ DŮLEŽITÁ FAKTA:

I když 80 % všech soudních sporů na světě se odehrává v USA, jejich počet neustále narůstá všude na světě. Každých 10 sekund je někde na světě podána žaloba týkající se majetku, smlouvy nebo jiného obchodního zájmu. Držení části aktiv prostřednictvím offshore společnosti může významně pomoci ochránit majetek a vyhnout se nepříjemnostem. Čekání na první náznak problému a řízení až během sporu již majetek uchránit nemusí a může to být i trestné. Proto je rozumné dělat věci předvídavě a mít vybudovanou vlastní bezpečnou strukturu, která přežije nepředvídatelné situace bez problémů.


Pokud máte zájem založit si společnost v jurisdikci, kterou nenabízíme v základní nabídce, ozvěte se prosím na náš kontakt. Disponujeme širokou sítí kontaktů na významné korporátní providery a právní kanceláře po celém světě.

 

Další informace při osobním setkání
se zástupcem naší společnosti.
Kontaktujte nás